16 Şubat 2018

ALTYAPI ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Bölgemiz Genişleme alanı Altyapı çalışmaları yapımına başlanmış olup, yapılan çalışmalar şu şekildedir:

SOSB Altyapı işleri planlanan 7 adet yolplatformuna ait yaklaşık 6,55 km (80.000 m2) yol, 5200 mt atık su, 8700 mt yağmursuyu, 6800 mt içme suyu şebeke inşaatları, bu imalatlara ait parsel eninegeçişleri, kazı, dolgu ve üst yapı imalatlarını kapsamaktadır.

 

1 numaralı yol platformunun tek yönüaynı zamanda mevcut OSB içerisindeki 2 nolu yol olup mevcut yol platformubozulmadan ilave tek yön platformu inşa edilecektir. Bu yola ait bitkiseltoprak ve yol platform kazısı tamamlanmış olup, zemin iyileştirme için taşdolgu bitirilmiş yağmur suyu hattı döşeme işi devam etmektedir.

 

2 numaralı yol platformu için bitkisel toprak ve yol kazısı çalışmaları tamamlanmıştır. Platform taş dolgusu devam etmektedir. Atık su şebeke döşeme işi bitmiş olup yağmur suyu ve enine geçiş çalışmaları devam etmektedir. Betonarme elektrik iletim kanalı imalatına başlanmıştır.

 

3 nolu yol için bitkisel toprak ve platform kazısı tamamlanmıştır. Yol dolgusu devam etmektedir. Yağmur suyu şebeke döşeme işi tamamlanmış olup atık su şebeke işi devam etmektedir. Parsel bağlantıları ve enine geçiş çalışmaları devam etmektedir.

 

4 nolu yol bitkisel toprak ve platformkazısı tamamlanmıştır. Atık su ve yağmur suyu şebeke döşeme işlemi tamamlanmıştır.Parsel bağlantıları ve enine geçiş çalışmaları devam etmektedir.

 

5 nolu yol bitkisel toprak ve platform kazısı tamamlanmıştır. Atık su ve yağmur suyu şebeke döşeme işlemi tamamlanmıştır. Parsel bağlantıları ve enine geçiş çalışmaları devam etmektedir.

 

6 nolu yol bitkisel toprak ve platform kazısı devam etmektedir. Tamamlanmasını müteakip atık su ve yağmur suyu şebeke işleri yapılacaktır.

 

7 numaralı yol platformu için bitkisel toprak ve yol kazısı çalışmaları tamamlanmıştır. Platform taş dolgusu devam etmektedir.

 

Atık su ve yağmur suyu şebeke döşeme işleri devam etmektedir. Yağmur suyu deşarj hatları için kazı dolgu ve şebeke döşeme işleri devam etmektedir. Mevcut tır parkı içerisindeki 1200 mm yağmur suyu hattına ait borulama işlemi tamamlanmış olup belediyeye ait yolda çalışmalar devam etmektedir. Yol içerisinde bulunan ve Saski'ye ait olan hat ile OSB yağmur suyu hattı çakışmış, iki hattın birleştiği yerde betonarme müdahale odası teşkil edilmiştir.

Tır parkı içerisinde ve belediyeye ait yol üzerinde yapılmış olançalışmalar sonucunda bozulmuş olan yol platformu ve asfalt üst yapısı yenideninşa edilecektir. 1400 mm yağmur suyu hattında kazı, dolgu ve borulama işlemidevam etmekte olup, mevcut yol içerisinde bulunan SASKİ hattına gelindiğindeyeni bir müdahale odası teşkil edilecektir.

Osb çevresinde planlanmış olan dış duvar imalatları batı cephesinde devametmektedir.