Sakarya I. Organize Sanayi Bölgesi, Yüksek Planlama Kurulunun 07.06.1993 tarihli kararı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığının bu karara istinaden saptadığı Kuzeyinde Arifiye, Güneyinde Ankara - İstanbul TEM Otoyolu, Doğusunda Sakarya Nehri ve Batısında D-650 Eskişehir - Sakarya yolu ile sınırlanmış 276 Hektarlık bir alan üzerinde kurulmuştur.

Bu 276 hektarlık alanın 30 hektarı yollara  6 hektarı yeşil alanlara 42 hektarı Sosyal Tesis,  Teknik Destek,  Ticarethane Eğitim ve Dini Tesis alanlarına ve de 198 hektarı da Sanayi Parseli olarak ayrılmıştır. 121.1 hektardan oluşan sanayi alanı kuruluş anında irili ufaklı 124 adet sanayi parseline bölünmüştür.

Altyapı çalışmaları 1995 yılında başlamış 2005 yılı sonu itibarı ile Doğalgaz, Asfaltlama, Hızlı İnternet dahil tamamı bitirilmiştir. O tarih itibarı ile Alt yapı yatırımlarına Yirmi İki Milyon Dolar civarında harcama yapılmış ve
 • Saha içi Yolları Alt Temel Seviyesi
 • Yağmur Suyu Drenaj Şebekesi
 • Pissu Drenaj Şebekesi
 • İçme ve Kullanma Suyu Şebekesi
 • Orta Gerilim Şebekesi
 • Telekomünikasyon Şebekesi
 • Saha içi Yolları ve Çevre Aydınlatma Şebekesi
 • Doğalgaz Alt Yapı Şebekesi
 • Alt Yapı Tesisat Kanalları inşaatı
 • Çevre Çiti ve Koruma Duvarı İnşaatı
 • Saha İçi Yolları Üst Yapı İnşaatı
 • Bölge Giriş Kapıları
 • Hızlı İnternet Santralı
 • Asfaltlama işleri tamamlanıp hizmete sunulmuştur.
Sakarya I. Organize Sanayi Bölgesinde ilk fabrika inşaatı 1995 yılında başlamış ve 1997 yılında bitirilmiştir.

Bugün için bütün Parsellerin tahsisi yapılmış, tahsisi yapılan arsalardan da 62 adedinde fabrika binaları bitmiş olup üretim devam etmektedir.

Bölge sektörel açıdan incelendiğinde ağırlık Otomotiv yan sanayi olmak üzere Tekstil, Metal İşleri, Makine İmalatı, Elektrik - Elektronik, İnşaat ve İlaç sektörü temsilcilerinden oluşmaktadır. Ekonomideki dalgalanmalara bağlı olarak da 9.000 ile 10.000 civarında işçi çalışmaktadır.

Bölge 1993 tarihinde başlayan kuruluş işlemlerinden 03.06.2003 tarihine kadar Müteşebbis Heyet tarafından yönetilmiştir. 4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Yasası uyarınca o tarihte Genel Kurulunu yapmış olup o günden bu yana iki yılda bir yapılan Genel Kurullarda seçilen ve beş asıl beş yedek OSB Sanayicisi üyeden oluşan Yönetim Kurullarınca yönetilmektedir.


Vizyon : Geleceğeyön veren, ileri teknolojiyi altyapı ve hizmetlerinde kullanan, fark yaratankatma değerli projeler üreten bir OSB olarak sanayicilerimizin dönüşümüne liderliketmek.

 

Misyon : Öncüyaklaşımımızla, çevreye duyarlı ve toplumun ihtiyaçlarını ön planda tutarak,katma değerli projelerle sanayicilerimizin üretim süreçlerine destek olmak.

 

Değerlerimiz :

 

 • Şeffaf hizmet anlayışına sahip olmak,
 • Topluma ve çevreye duyarlı olmak,
 • Yenilikçi olmak,
 • Sanayici odaklı olmak,
 • Girişimci olmak,
 • Kaliteli ve güvenilir hizmet sunmak,
 • Hizmetlerin sürdürülebilirliğini sağlamak,
 • Takım ruhuna sahip olmak,
 • Paydaşlarına saygılı olmak,

İçerik Ekleri

Resimler