18 Aralık 2014

Ulusal Adres Veri Tabanına Geçiliyor

31.07.2006 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren "Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik" gereği Ulusal Adres Veritabanı girişleri 01.07.2007 tarihine kadar bitirilmiş olacaktır. OSB sınırları içindeki adresler veri tabanına işlendiği tarihten itibaren "Yapı Ruhsat'ları ve Yapı Kullanma İzin Belgeleri" Türkiye İstatistik Kurumu internet sayfasından verilecektir.