Sakarya 1.OSB 1. Cad. No:46 Arifiye / Sakarya Arifiye / Sakarya

0264 274 75 12

0264 274 75 15

http://www.peymak.com

Sakarya 1.OSB 1. Yol No:30 Arifiye / Sakarya

(0264) 276 93 93

(0264) 276 93 94

http://www.saglamis.com

Sakarya 1.OSB 13. Cad. No:03 Arifiye / Sakarya Arifiye / Sakarya

0264 502 54 38

-

www.sakra.com.tr

Sakarya 1.OSB 1. Yol No:21 Arifiye / Sakarya

(0264) 291 46 28 - (0264) 291 46 29

(0264) 291 46 32

http://www.sazcilar.com.tr

Sakarya 1.OSB 2. Cad. No:05 Arifiye / Sakarya Arifiye / Sakarya

0264 281 5040

0264 281 5041

http://www.stkmakina.com

Sakarya 1.OSB 1. Yol No:38 Arifiye / Sakarya

(0264) 276 49 00

(0264) 276 49 17

http://www.tkg.com.tr

Sakarya 1.OSB 1. Yol No:08 Arifiye / Sakarya

(0264) 291 29 84

(0264) 291 29 14

-

Sakarya 1.OSB 2. Yol No:14 Arifiye / Sakarya

(0264) 273 19 92

(0264) 279 13 99

-

Sakarya 1.OSB 1. Yol No:11 Arifiye / Sakarya

-

-

-